Skip to Content

Kroniske smerter

På Aleris-Hamlets Smerteklinik har vi et unikt tværfagligt team, som med et skræddersyet behandlingsforløb kan hjælpe patienter med kroniske smerter til en bedre livskvalitet.

Kroniske smerter forringer livskvaliteten

Ofte forringer langvarige, kroniske smerter livskvaliteten markant. Jo tidligere, der bliver gjort en indsats, desto bedre. Langvarige smerter kan opstå efter trafikuheld, en operation eller som følgevirkning af sygdom. Vores patienter lider fx af rygsmerter, muskelsmerter, fibromyalgi, piskesmældssyndrom eller nervesmerter (neurogene smerter).

Specialister i kroniske smerter

Vi er specialister i smertebehandling og smertelindring, og vi har fokus på at give dig de optimale redskaber til at håndtere en tilværelse med kroniske smerter. Både de fysiske, psykiske, sociale samt kost- og træningsmæssige perspektiver tages i betragtning.

Vores tværfaglige smerteteam er sammensat af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykologer, socialrådgivere og lægesekretærer, der koordinerer den samlede indsats. Andre faggrupper kan blive inddraget efter behov.

Hvordan kommer du på Aleris-Hamlets Smerteklinik?

Vores patienter kommer til os på mange måder.

Offentlige patienter

Mange smertepatienter henvises fra det offentlige via det udvidede frie sygehusvalg, hvis ventetiden på smertebehandling overstiger 1 måned i offentligt regi. Her betaler du ikke for behandlingen selv.  Læs mere her

Forsikringspatienter

Andre smertepatienter kommer via deres sundhedsforsikring eller uarbejdsdygtighedsforsikring. Her betaler forsikringsselskabet for behandlingen. Læs mere her

Private patienter

Endelig er der nogle smertepatienter, som selv vælger at betale. Læs mere her

Læge og patient

Behandlingsforløbet

Erfarent tværfagligt team

Ved at skræddersy et individuelt forløb der tager udgangspunkt i din situation, kan Aleris-Hamlets smerteklinik hjælpe dig til et bedre liv.

Læs mere

Psykologisk smertebehandling

Individuelt eller i grupper

Formålet med psykologisk smertebehandling er at øge livskvalitet og psykisk velbefindende.

Læs mere

Kontakt kundeserviceTorsten Jonsson

Anæstesiologi

København & Ringsted

Dorte Kongerslev

Psykologisk Rådgivning

København & Ringsted

Charlotte Tønnes Jensen

Klinisk diætist

RingstedBack to top