Skip to Content

Priser allergi

Prisinformation

Priserne er gældende fra 1. januar 2019. Alle priser er vejledende og tillægges et gebyr på 6 % til dækning af den lovpligtige patientforsikring. 

Konsultationer
Priser i DKK
Forundersøgelse inkl. lungefunktionsundersøgelse og NO-måling
Priser i DKK
3.950,-
Forundersøgelse inkl. lungefunktionsundersøgelse, NO-måling og priktest for inhalationsallegener
Priser i DKK
4.950,-
Efterfølgende konsultation
Priser i DKK
1.500,-
Ekstra ydelser ifb. med konsultation
Priser i DKK
Priktest for bi og hveps
Priser i DKK
2.000,-
Priktest for inhallationerallergener
Priser i DKK
1.000,-
NO-måling
Priser i DKK
600,-
Lungefunktionsundersøgelse
Priser i DKK
800,-
Lungefunktionsundersøgelse med diffusionsmåling (DLCO)
Priser i DKK
3.000,-
Lungefunktionsundersøgelse med reversibilitet
Priser i DKK
3.500,-
Mannitolprovokationstest
Priser i DKK
5.500,-
Røntgen af hjerte og lunger
Priser i DKK
950,-
Metakolintest
Priser i DKK
2.000,-
Udlevering af Peak Flow-meter og astmadagbog
Priser i DKK
750,-

Betalingsinformation

Betalingsmuligheder

Du har mulighed for selv at betale for din behandling eller benytte din eventuelle sundhedsforsikring, som sikrer betalingen ved accept fra dit forsikringsselskab om dækning af den eksakte lidelse. Hvis det offentlig skal betale, kræver det en henvisning fra et offentligt sygehus via det udvidede frie sygehusvalg. 

Telefonkonsultationer

Telefonkonsultationer med henblik på opfølgning på forløb, generelle spørgsmål, plan o.l. faktureres separat, med mindre de er inkluderet i et forløb (fx overvægts- eller plastikkirurgiske forløb).

Telefonkonsultationer med henblik på svar på undersøgelser, prøver, skanninger o.l. faktureres ikke.

Gebyr ved udeblivelse eller for sent afbud

Aleris-Hamlet vil opkræve et gebyr ved udeblivelse eller for sent afbud.

Konsultation og undersøgelser
Hvis du bliver forhindret i at møde op til en konsultation eller undersøgelse, beder vi dig kontakte os senest 1 hverdag før, så vi kan tilbyde tiden til en anden.

Aleris-Hamlet vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., hvis du ikke møder op til den aftalte konsultation eller undersøgelse, eller hvis du melder afbud på samme dag som planlagt fremmøde. 


Back to top