Skip to Content

Før operationen

Anæstesilægen gennemgår journalen og spørger dig ud om dit helbred og dine tidligere erfaringer med bedøvelse. Du bliver også spurgt om evt. allergi, dine tænders tilstand, alkohol- og rygevaner samt hvilken medicin, du plejer at få. Alle disse oplysninger er vigtige for valget af bedøvelse.

Hvis du eller dine nærmeste pårørende tidligere har haft bivirkninger i forbindelse med en bedøvelse, er det vigtigt, at du fortæller anæstesilægen om dette. Herefter tager anæstesilægen - i samråd med dig - stilling til, hvordan du skal bedøves.

Du bliver informeret om hele forløbet, herunder særligt om, hvordan vi behandler smerter og evt. kvalme efter operationen.


Carsten Tollund

Anæstesi

København

Jan Hvistendahl

Anæstesi

Aarhus

Bjarne Nordstrøm Kjær

Anæstesi

Ringsted

Henrik Torup

Anæstesi

Ringsted

Claus Bredahl

Anæstesi

Aalborg

Jan Mick Jensen

Anæstesi

Aarhus


Back to top