Nyt om Corona situation

virus_1200x700px.jpg

Aleris-Hamlet lukker midlertidigt ned for alle operationer i fuld bedøvelse fra d. 28. marts 2020 og overdrager respiratorer mm til det nationale COVID 19-beredskab. Patienter vil blive kontaktet direkte mhp. på ombooking. Du vil fortsat kunne komme til forundersøgelser, udvalgte operationer i lokalbedøvelse, visse kikkertundersøgelser samt røntgen, MR-, CT- og ultralydsscanninger.