Fokus på samfundsansvar

CSR-1200x700.jpg

Som Danmarks førende private sundhedsvirksomhed er vi meget optaget af at tage et samfundsansvar og bidrage til opfyldelse af FN’s bæredygtighedsmål. I vores netop offentliggjorte CSR rapport, kan du læse mere om alle de gode initiativer, som blev iværksat i 2019.