Aleris køber den svenske sundhedsvirksomhed Proliva

Thomas Berglund - koncernchef_1200x720px.jpg

Aleris har ingått avtal om att överta specialistsjukvårdskoncernen Proliva från Praktikertjänst.