Nyttig information til pårørende

Pårørende til patienter er altid meget velkomne på Aleris-Hamlet, og der er fri besøgstid. Dog beder vi jer om at tage hensyn til patientens tilstand, de øvrige medpatienter og hospitalets arbejdsgange.