Studiebesøg i Håndcenteret på Aleris-Hamlet Ringsted

Ergoterapeuter fra hele Region Sjælland får nu mulighed for at komme på studiebesøg på Aleris-Hamlets Håndcenter og få mere viden om efterbehandling og genoptræning af håndkirurgiske patienter.

Pia-Camilla-Mohammed-sh_1200x500px.jpg