Skip to Content

Forskning, udvikling og uddannelse

Vi skaber et meningsfyldt arbejdsliv

På Aleris-Hamlet har vi stort fokus på høj faglighed og kvalitet. Vi ønsker hele tiden at være med i front samt udvikle og tilbyde de nyeste, veldokumenterede behandlinger. Vi arbejder hele tiden på en kultur, hvor vores medarbejdere har de optimale muligheder for at udvikle sig fagligt og tage del i forskning, uddannelse og udvikling af fremtidens sundhedsløsninger og behandlinger. Det giver et meningsfyldt arbejdsliv for vores medarbejdere. 

Forsknings- og udviklingsprojekter

Aleris-Hamlet har et meget aktivt forskningsmiljø, der understøttes af Aleris' Forsknings & Udviklingsfond, der hvert år uddeler SEK 2,5 millioner til virksomhedsnær forskning, der konkret bidrager til forbedringer for vores kunder og samfund.

Læs mere
Uddannelse af sundhedspersonale på Aleris-Hamlet

Uddannelsesaktiviteter

Aleris-Hamlet tager aktivt del i uddannelse af sundhedspersonale herunder også uddannelsesvejledere på egne hospitaler. I 2019 har vi deltaget i uddannelse af både medicinstuderende, lægesekretærer og sygeplejersker.

Læs mere

Kongresser, konferencer og kurser

Aleris-Hamlets specialister har en stor viden og er med i front, når der forskes i og udvikles nye behandlingsmuligheder. De er derfor hyppigt anvendte foredragsholdere på både nationale og internationale konferencer.

Læs mere
CSR rapport 2020

Ny CSR rapport

Vi er meget optaget af at tage et samfundsansvar. I vores nye CSR rapport, kan du læse mere om alle de gode initiativer, som blev iværksat i 2020.

Læs mere

Back to top