Skip to Content

Forskning, udvikling og uddannelse

Vi skaber et meningsfyldt arbejdsliv

På Aleris-Hamlet har vi stort fokus på høj faglighed og kvalitet. Vi ønsker hele tiden at være med i front samt udvikle og tilbyde de nyeste, veldokumenterede behandlinger. Vi arbejder hele tiden på en kultur, hvor vores medarbejdere har de optimale muligheder for at udvikle sig fagligt og tage del i forskning, uddannelse og udvikling af fremtidens sundhedsløsninger og behandlinger. Det giver et meningsfyldt arbejdsliv for vores medarbejdere. 

FMT laboratorium

Sidste nyt

Flere studier på Aleris-Hamlet Hospitaler har vist, at FMT har et fremtidigt potentiale til behandling af patienter med tarmlidelser.

Læs mere
CSR rapport 2019

Sidste nyt

Vi er meget optaget af at tage et samfundsansvar. I vores nye CSR rapport, kan du læse mere om alle de gode initiativer, som blev iværksat i 2019.

Læs mere
Endoskopisk netværk

Sidste nyt

Med sin store erfaring på området er speciallæge i mave- og tarmkirurgi Tobias Boest med til at uddanne andre læger i kikkertundersøgelser af mave- og tarm.

Læs mere
Sygeplejerskestuderende på Aleris-Hamlet

Sidste nyt

Her kan vi snuse til flere kirurgiske specialer og følge hele patientforløbet, siger to sygeplejerskestuderende efter praktikophold på Aleris-Hamlet.

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojekter

Aleris-Hamlet har et meget aktivt forskningsmiljø, der understøttes af Aleris' Forsknings & Udviklingsfond, der hvert år uddeler SEK 2,5 millioner til virksomhedsnær forskning, der konkret bidrager til forbedringer for vores kunder og samfund.

Læs mere
Uddannelse af sundhedspersonale på Aleris-Hamlet

Uddannelsesaktiviteter

Aleris-Hamlet tager aktivt del i uddannelse af sundhedspersonale herunder også uddannelsesvejledere på egne hospitaler. I 2019 har vi deltaget i uddannelse af både medicinstuderende, lægesekretærer og sygeplejersker.

Læs mere

Kongresser, konferencer og kurser

Aleris-Hamlets specialister har en stor viden og er med i front, når der forskes i og udvikles nye behandlingsmuligheder. De er derfor hyppigt anvendte foredragsholdere på både nationale og internationale konferencer.

Læs mere

Back to top